Engleski jezik online | Časovi | Škola | Učenje | Kursevi | Cene

string(16) "mediagal_casovie" string(16) "mediagal_casovie" string(16) "mediagal_casovie"
Primer časa Engleski online čas - primer Primer lekcije Engleski online lekcije - primer Beleške sa časa Engleski online - beleške

Vremena

u engleskom jeziku

Present Simple je vreme koje se koristi da pričate:
o rutinama i navikama.
-I wake up at 7am every morning.
(Ovo je radnja koje se ponavlja svaki dan i deo je vašeg svakodnevnog života.)
-I play tennis with my colleagues on Tuesdays.
(Koristimo Present Simple zato što objašnjavamo nešto što se ponavlja svakog utorka.)
-l drink tea in the afternoon.
(Ova rečenica iskazuje Vašu naviku koja je vezana za sadašnjost.)
o redu vožnje vozova, autobusa, letova...
-The train leaves at 6am.
(Govorimo o fiksnom terminu kada voz kreće, jer taj voz stalno kreće u 6 ujutru.)
o činjenicama.
-Water freezes at zero degrees.
The sky is blue.
(Kada govorimo o generalnim istinama, nešto što je vezano činjenična stanja koja su takva kakva jesu sama po sebi, ne mogu se promeniti.)

***Najčešća greška u ovom vremenu je kada studenti propuste `-s,-es` u trećem licu jednine: He works..., She does..., Joe wakes up...Tina finishes...


Present Continuous koristimo kada govorimo:
o situacijama koje se dešavaju sada u ovom trenutku.
-I am writing a sentence in Present Continuous.
(Govorimo o situaciji koja se upravo dešava.)
o fiksnim planovima u bliskoj budućnosti.
-I am meeting Tom on Wednesday.
(Dogovorili ste sa Tomom da ćete se 100% videti u sredu.)
o trendovima koji se menjaju postepeno.
-More and more people are learning online.
(Ovde govorimo o situaciji koja se vremenom menja. Kako vreme prolazi nešto se sve više i više menja.)
o nečemu što vas nervira, a što se stalno ponavlja (zajedno sa constantly, always, forever).
-He is always complaining about everything!
-Marry is constantly making the same mistake!
(Ovu upotrebu Present Continuous-a koristimo kada hoćemo svesno da naglasimo da nas nervira nešto što se ponavlja, nečija osobina, delo, radnja, i ne zaboravite da u rečenicu ubacite constantly, always, forever da bi rečenica označila vašu iznerviranost.)
***Najćešća greška koju učenici prave u ovom vremenu(a koja se odmah ispravlja na kursu engleski za početnike) je kada propuste pomoćni glagol i umesto She is talking kažu She talking. Takođe, mnogi učenici se zaborave, pa ovo vreme koriste kada pričaju o svakodnevnim radnjama koje se ponavljaju. U tom slučaju koristite Present Simple.


Present Perfect vreme se koristi kada govorite:
o radnji koja se upravo desila.
-I have just cooked my lunch.
(Pre 2 minuta sam završila kuvanje ručka. Iskazujemo radnju koja je završena, ali upravo.)
o radnji koja je počela u prošlosti i još uvek traje.
-I have lived in Nepal since 1980.
(Objašnjavamo situaciju u kojoj je nešto počelo u prošlosti, ali je još uvek aktuelno.)
o situaciji koja se desila u prošlosti, ali vidimo njen rezultat sada u ovom trenutku.
-Somebody has been here. I can see the footprints.
(U ovoj rečenici prikazujemo da je osoba otišla, ali je vidno da je neko bio tu.)
***Ovu rečenicu možete da kažete i u prostom prošlom vremenu, ali u tom slučaju morate upotrebiti vremensku odrednicu kojom ćemo precizirati kada je neko bio tu npr.
-Somebody was here five minutes ago.
-Somebody was here yesterday.
(Ovde vremenskim odrednicama yesterday i five minutes ago, tačno prikazujemo da je neko bio ovde pre toliko i tolik vremena.)
yet, recently, lately.
-I haven`t finished the assignment yet.
-I have recently visited London.


Present Perfect Continuous se koristi u istim slučajevima kada i Present Perfect, ali kada želite da naglasite trajanje radnje.
-I have been cooking lunch all for 3 hours. 
(Ja vam sada izgovaram ovu rečenicu, vi vidite mene pored šporeta umornu i crvenu od vrućine šporeta. Dakle, ja hoću da Vam naglasim koliko dugo traje kuvanje ovog ručka.)
-It has been raining.
-Someone has been eating my chocolate bar.
(Obe rečenice su upotrebljene da prikažu situaciju koja se nedavno završila, ali akcenat stavljamo na trajanje radnje. U prvoj rečenici vidimo da su ulice mokre i hoćemo da kažemo da je vidno padala kiša neko vreme, dok u drugoj rečenici vidimo da fali pola moje čokolade i hoćemo da kažemo da je neko vidno uživao prethodno neko vreme jedući moju čokoladu.)


Past Simple je prošlo vreme kojim želite da:
 iskažete radnju ili niz radnji koje su se završile u prošlosti.
-I finished my dinner. 
(U ovoj rečenici govorimo o radnji koja je završena u prošlosti, gotova je i sada je iza nas.)
-When I woke up, I cleaned my room, read a book and ate breakfast.
(U ovom slučaju govorimo o radnjama koje su se desile jedna za drugom, pričamo o nizu radnji koje smo završili i deo su naše prošlosti.)

Past Continuous je vreme koje se koristi kada želite da naglasite da je neka radnja trajala u prošlosti.

-I was reading a book whole evening.
*I read a book yesterday evening.
(U prvoj rečenici naglašavamo trajanje radnje, želimo da istaknemo da smo CELO veče čitali knjigu, dok u drugoj rečenici govorimo da smo pročitali knjigu u određenom vremenskom periodu, juče uveče pročitala sam knjigu, akcenat nije koliko smo dugo čitali nego činjenica da smo pročitali knjigu.)

Ovo vreme koristite u sledećim slučajevima:
-dve radnje koje su se istovremeno dešavale u prošlosti.
-While I was reading a book, Joe was cleaning the house.
kada je jedna radnja prekinula drugu koja je trajala u prošlosti:
-While I was reading the book, Joe cleaned the house.
(Nemojte da vas ova rečenica zbuni zbog prethodne, fokusirajte se na značenje koje one donose. U ovoj rečenici pokazujemo da dok sam se ja tuširala Dzo je očistio kuću, on je završio čišćenje kuće. U prvoj rečenici akcenat je na radnjama koje su se istovremeno dešavale, vidimo mene kako čitam knjigu i Dzoa kako čisti kuću, dok u drugoj rečenici vidimo mene kako čitam i Dzoa koji je očistio kuću,dakle završio je čišćenje kuće dok sam ja čiatala knjigu, ovde ne vidimo mene koju sam završila čitanje knjige.)
kada govorite o nečemu što se ponavljalo u prošlosti i što vas je nerviralo.
-He was always complaining about everything!
-Marry was constantly making the same mistake!


Past Perfect se koristi zajedno sa Past Simple vremenom kada hoćemo da pokažemo da se jedna radnja dogodila pre druge radnje:
-Before I read the book, Joe had cleaned the house.
(U ovoj rečenici pokazujemo da je Dzo očistio kuću prvo, pa sam ja nakon toga pročitala knjigu.)


Past Perfect Continuous vreme se koristi u istim slučajevima kao i Present Perfect Continuous samo što ovde naglašavama trajanje radnje.
-I had been reading a book long before Joe decided to start reading the same one.
(Ja sam već čitala knjigu neko vreme, PRE nego što je Džo odlučio da uradi isto.)


Future Simple je vreme u engleskom koje se koristi za izražavanje budućnosti kada nešto zavisi od volje govornika. Koristimo prosto buće vreme u engleskom jeziku:
kada donosimo odluku u ovom trenutku:
-I will pick up the phone!
-I will help you.
(U prvoj rečenici situacija je sledeća:telefon zvoni, i ja govorim I will pick up the phone!, jer sam odluku donela sada,u trenutku dešavanja te radnje. U drugoj rečenici imamo devojku koja nosi sama kofere i pored nje prolazi mladić koji joj kaže I will help you. Jer je u tom trenutku kada je video da se muči sa koferom odlučio da joj pomogne.)
kada nešto obećavamo.
-I promise to call you after work.
-I will call him later, don’t worry.
-You can go to Paris, I will look after your dog.
(U sve tri rečenice iskazali smo neku vrstu obećanja koje je vezano za budućnost u engleskom jeziku.)
sa izrazima I think, I hope.
-I hope it won’t rain.
-I think they will win.
sa naredbama. 
-You will do exactly what I tell you to do!!
(Ovom rečenicom mi naređujemo nekom da uradi ono što mu kažemo, i iz tog razloga koristimo prosto buduće vreme.)


Future Continuous je buduće vreme koje se koristi kada:
govorimo o radnji u budućnosti koja će biti u procesu trajanja.
-This time tomorrow I will be learning how to use Future tenses in English.
(Vidimo sebe sutra u ovo vreme u procesu učenja budućih vremena u engleskom.)
-When I arrive tomorrow, Joe will be cleaning the house.
(Sutra u određeno vreme kada ja dođem, Džo će biti u procesu raspremanja kuće. Vidimo Džoa koji uveliko čisti kuću i mene kako u tom trenutku otvaram vrata od kuće i stižem.)
kada koristimo still označavamo radnju koja sada traje i nastaviće da traje u budućnosti.
-In 3 hours Joe will still be cleaning the house.
(Dzo sada rasprema kuću, ali će biti u istom tom procesu i za tri sata od ovog trenutka.)


Future Perfect buduće vreme u engleskom jeziku se koristi:
kada govorimo o radnji koja će biti završena u nekom trenutku u budućnosti. Ovde su izuzetno bitne vremenske odrednice. 
-I will have finished the book, by this time next week.
-Joe will have cleaned the house by 7pm.


Future Perfect Continuous se koristi za:
događaje ili radnje koje su trenutno nezavršene ali će se završiti u određenom trenutku u budućnosti. Akcenat je na trajanju kao i u prethodnom vremenju i ovde su bitne vremenske odrednice.
-Joe will have been cleaning the house for three hours by six o'clock.
-When I turn 35, I will have been living in New York for 6 years.Zašto da odaberete nas?

Odlučite se za online engleski koji će vam pružiti komfor učenja engleskog jezika bez napuštanja vašeg doma i uštedeti vreme i novac. Profesori će prilagoditi časove vašim potrebama tako što će dizajnirati lekcije specijalno za vas i pratiće individualni napredak učenika. Učite engleski u interaktivnoj virtuelnoj učionici ili putem mobilnog telefona gde ćete kroz konverzaciju steći samopouzdanje.

Časovi engleskog online | Udobnost vašeg doma

Udobnost vašeg doma

Časovi engleskog online | Uštedite vreme i novac

Uštedite vreme i novac

Časovi engleskog online | Časovi prilagođeni vama

Časovi prilagođeni vama

Časovi engleskog online | Engleski kroz engleski

Učite kroz konverzaciju

Drugi o nama

Šta naši klijenti kažu o nama i o njihovom iskustvu prilikom učenja engleskog jezika online